Menu

Nowy przewoźnik na łódzkim lotnisku. Polecimy z Łodzi do Edynburga i Pragii.

Od 14 lipca z łódzkiego lotniska będziemy mogli polecieć do Edynburga i Pragi. Loty będzie obsługiwał Czech Airlines.


2015-06-15


Loty transferowe z Łodzi przez Monachium

Od 29 marca z Łodzi odbywać się będą dwa loty dziennie do Monachium oraz 6 lotów w tygodniu do Amsterdamu.

2015-03-25


Łódź - Amsterdam; Łódź - Monachium. Nowe połączenia lotnicze łódzkiego lotniska.

Adria Airways uruchamia nowe połączenie łączące Łódź z Amsterdamem i Monachium.


2014-11-26


4You Airlines nie wystartuje...

Spółka 4You Airlines na swojej stronie internetowej potwierdziła, iż nie będzie w stanie świadczyć usług.

2014-10-25


Nowe połączenia lotnicze z Łodzi

Linia Lotnicza 4YOU Airlines ogłasza bazę i 8 nowych regularnych tras z Łodzi.

2014-07-18


Rozpoczął się remont pasa na Łódzkim Lotnisku

Na łódzkim lotnisku rozpoczął się dziś (05.05.2014) remont fragmentu pasa startowego.

2014-05-05RegulaminRegulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.BILETY-ONLINE.COM I REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH


Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego BILETY-ONLINE.COM znajdującego się pod adresem www.bilety-online.com. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu BILETY-ONLINE.COM.

Warunkiem korzystania ze strony www.bilety-online.com jest całkowita akceptacja przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Strona jest zarządzana przez firmę Comfortum z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 82, 90-102 Łódź zwaną dalej: BILETY-ONLINE.COM. Osoba odwiedzająca niniejszą stronę i dokonująca rezerwacji zwana jest dalej: Użytkownikiem§1. DEFINICJE DOTYCZĄCE REGULAMINU:


 1. www.bilety-online.com – strona internetowa ogólnie dostępna, pozwalająca, za pomocą komputerowego systemu rezerwacyjnego, dokonać rezerwacji przez Użytkownika podróży lotniczej i zakupić bilet lotniczy.
 2. Bilet lotniczy – potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego w formie elektronicznej
 3. Właściciel strony: firma Comfortum
 4. Sprzedawcą biletów lotniczych jest eTravel SA (dawniej NETMEDIA SA), posiada licencję IATA (International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego.
 5. Użytkownik: Osoba fizyczna bądź prawna wizytująca stronę www.bilety-online.com i dokonująca transakcji za pomocą systemu rezerwacyjnego.
 6. Przewoźnik: firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego
 7. Pasażer: osoba odbywająca podróż lotniczą
 8. System rezerwacyjny: komputerowy pogram działający w sieci www, powszechnie dostępny, pozwalający ustalić trasę i termin przelotu, umożliwiający zakup biletu lotniczego.


§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Odpowiedzialność i oświadczenia Użytkownika serwisu bilety-online.com
  1.1.    Akceptacja warunków. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu. Użytkownik zaświadcza, że jest osobą fizyczną zdolną do czynności prawnych lub osobą prawną. Osoba ta jest zdolna do kreowania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika bez wyjątków i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  1.2.    Występowanie w imieniu osoby trzeciej. Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu, używa w celu rezerwacji prawdziwych danych osobowych. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
  1.3.    Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  1.4.    Zakres korzystania z serwisu. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z serwisu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub innych wskazanych na stronie (np: rezerwacji pokoi hotelowych)
  1.5.    Użytkownik upoważnia BILETY-ONLINE.COM do przekazania wszelkich danych wymaganych przez Przewoźnika, w tym swoich danych osobowych oraz danych osobowych pasażerów.
  1.6.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych wyłącznie przez BILETY-ONLINE.COM w celach marketingowych w tym do przesyłania Użytkownikowi biletów, ofert, promocji i cenników.
  1.7.    Użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych oraz danych pasażerów.
  1.8.    Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. w celu rezerwacji i sprzedaży biletów.
  1.9.    Użytkownik jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia odpowiednich i ważnych dokumentów podróży takich jak dowód osobisty lub paszport.


§3. OŚWIADCZENIA SPRZEDAJĄCEGO

 

 1. BILETY-ONLINE.COM umożliwia Użytkownikowi korzystanie z serwisu www.bilety-online.com w celu rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych.
 2. Oferty, cenniki, promocje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
 3. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
  3.1.    nieprawidłowego działania Internetu, błędów w połączeniach internetowych, chwilowych zakłóceń w działaniu strony, nieprawidłowego funkcjonowania systemu rezerwacyjnego, błędnego wskazania przez Użytkownika danych osobowych pasażera, za działania bądź anulacje dokonane przez Przewoźnika w tym za zmiany i anulacje oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu lotniczego.
  3.2.    Bilety-online.com nie udziela gwarancji, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.


§4. WARUNKI REZERWACJI:


Udostępnione w serwisie www.bilety-online.com systemy rezerwacyjne umożliwiają Użytkownikom uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach, wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze zgodnie z określonymi poniżej zasadami:

 1. Proces rezerwacji przebiega na stronie serwisu www.bilety-online.com. Proces rezerwacji przebiega dwuetapowo; najpierw przez Użytkownika na stronie serwisu, a następnie przez Biuro Obsługi Klienta (BOK) eTravel SA
 2. Użytkownik dokonuje rezerwacji poprzez wybór jednej z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze wyświetlone w formie listy połączeń na danej trasie, prawidłowe wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji i zakupu w systemie biletu lotniczego oraz akceptacje niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu i zwrotu biletu lotniczego (warunki te dostępne są na stronie internetowej w trakcie rezerwacji lub bezpośrednio u kasjera lotniczego pod numerem 0 801 08 08 06/0 22 567 31 90)
 3. Użytkownik zobowiązany jest w celu rezerwacji podać:
  3.1.    Lotnisko odlotu, lotnisko przylotu, daty podróży, liczbę pasażerów, przewoźnika, status pasażera (np.: dziecko czy studenta), sposób płatności, dane osobowe Użytkownika i pasażera włącznie z adresem e-mail.
 4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na adres e-mail, podany w formularzu rezerwacji, z tytułem „Potwierdzenie rezerwacji”, zawierający numer rezerwacji, imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży i cenę do zapłaty.
 5. Dowodem posiadania przez Użytkownika ważnej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji wysyłane na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie serwisu www.bilety-online.com. Potwierdzenie rezerwacji, nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem ceny zakupu biletu lotniczego. Cena zakupu biletu lotniczego gwarantowana jest tylko w momencie dokonania rezerwacji i tylko wówczas, jeżeli została prawidłowo podana Użytkownikowi przez system rezerwacyjny (koszty zakupu mogą wahać się w zależności od średniego kursu waluty zakupu biletu). Cena może ulec zmianie jeżeli została określona nieprawidłowo, wskutek oczywistego błędu pracownika www.bilety-online.com lub wskutek usterek systemu.
 6. Rezerwacja jest weryfikowana przez BOK eTravel SA pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy informacją ukazaną Użytkownikowi, a stanem faktycznym, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zweryfikowanej rezerwacji.
 7. Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do wygenerowania biletu lotniczego Użytkownikowi.
 8. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie podanym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godz. 16:00 rezerwacja zostanie automatycznie usunięta (UWAGA! Nie dotyczy płatności kartą kredytową).
 9. Linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu, podanego podczas dokonania rezerwacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną. BOK eTravel SA zastrzega sobie prawo ustalenia Użytkownikowi wcześniejszego terminu wykupu biletu niż termin określony przez linię lotniczą.
 10. Użytkownik i Pasażer używając systemu rezerwacyjnego wyrażają zgodę na warunki rezerwacji Przewoźnika.


§5. WYKUP BILETU LOTNICZEGO

 

 1. Bilet lotniczy wystawiany jest następnego dnia po dokonaniu rezerwacji lub – jeśli to dzień wolny od pracy – w pierwszy dzień roboczy następujący po nim. Niektóre taryfy wymagają wystawienia biletu w ciągu 24 lub 72 godzin od założenia rezerwacji. Należy zapoznać się z warunkami taryfy i sprawdzić, czy pozwala ona na wystawienie biletu w pierwszy dzień roboczy; w przeciwnym razie rezerwacja wygaśnie automatycznie.
 2. Użytkownik może dokonać wykupu biletu lotniczego, pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do formularza zamówienia i dokonania zakupu biletu lotniczego w terminie ustalonym przez linię lotniczą lub BOK eTravel SA.
 3. Przed dokonaniem wykupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy (warunki zakupu i zwrotu biletu) dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.
 4. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona winny zgadzać się z danymi w paszporcie pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku zapłaty za bilet w innym dniu niż dzień rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności (przelew, gotówka, karta płatnicza) w dniu zakupu biletu, skontaktować się z BOK eTravel SA telefonicznie pod numerem +48 22 567 31 90 lub e-mail'em pod adresem: bilety@etravel.pl w godzinach od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut.


§6. CENA I FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Cena
  1.1.    Cena biletu lotniczego określona jest w złotych polskich (PLN).
  1.2.    Cena zakupu biletu lotniczego zawiera:
  1.2.1.    taryfę (cena za przelot)
  1.2.2.    opłaty lotniskowe
  1.2.3.    opłatę transakcyjną za wystawienie biletu.
  1.3.    Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.
  1.4.    Z uwagi na to, iż taryfa i opłaty lotniskowe, określone w punkcie 1.2.2., mogą być wyrażane przez przewoźników lotniczych zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za bilet lotniczy może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.
  1.5.    Za bilety zarezerwowane w serwisie BILETY-ONLINE.COM pobierana jest opłata transakcyjna bez względu na to jaki przewoźnik obsługuje połączenie.
  1.5.1.    Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior):

- 40 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce;
- 60 PLN za bilet taniej linii lotniczej;
- 60 PLN za bilet na połączenia europejskie;
- 80 PLN za bilety transkontynentalne;
1.5.2.    Przedstawiona w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu potwierdzenia przez eTravel SA. Potwierdzenie może nastąpić e-mailem lub telefonicznie według danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

 1. Formy płatności
  2.1.    Karta płatnicza
  2.1.1.    Płatności kartą płatniczą może dokonać tylko jej właściciel. Używanie cudzej karty płatniczej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
  2.1.2.    Użytkownik podając numer karty płatniczej dokonuje automatycznie wykupu biletu lotniczego jednak wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu przez BOK eTravel SA pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danego połączenia przy uwzględnieniu warunków danej taryfy oraz przepisów IATA. Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.
  2.1.3.    Autoryzacja i rozliczenie płatności za bilet lotniczy i opłaty lotniskowe odbywa się za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio przez linie lotnicze, natomiast autoryzacja i rozliczenie płatności za opłatę transakcyjną odbywa się za pośrednictwem systemu eCARD.
  2.1.4.    W przypadku:

a.    braku autoryzacji;
b.    możliwości zablokowania należności na karcie;
c.    gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą danego typu;
d.    gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą za daną taryfę; kasjer lotniczy skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem, celem ustalenia innej formy płatności. W razie braku możliwości skontaktowania się telefonicznego zostanie wysłany e-mail. Kontakt telefoniczny lub e-mailowy będzie dokonany na podstawie danych określonych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.
2.1.5.    Do poprawnej autoryzacji kart płatniczej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty płatniczej:
a.    nazwisko i imię właściciela
b.    rodzaj karty płatniczej
c.    numer karty płatniczej
d.    data ważności karty płatniczej
e.    kod CVV2/CVC2 (znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
2.1.6.    Autoryzacja karty płatniczej polega na przesłaniu danych karty do systemu rezerwacyjnego oraz do eCARD. Następnie karta płatnicza o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną ustaloną zgodnie z paragrafem 6 punkt 1.
2.1.7.    W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie płatniczej, nie nastąpi zakup biletu.
2.1.8.    Bilety-online.com oraz BOK eTravel SA nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty płatniczej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.
2.2.    Przelew
2.2.1.    Płatność przelewem jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy transakcja jest dokonywana na minimum 4 dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu biletu. Przelewy należy dokonywać na konto: Bank: PEKAO S.A; numer rachunku: 93 1240 1037 1111 0010 4088 5057, Beneficjent: eTravel SA, 02-625 Warszawa, Woronicza 15. Tytuł wpłaty musi zawierać numer rezerwacji i nazwiska pasażera (-ów).
2.2.2.    Przelewu należy dokonać w banku, ELIXIREM w pierwszej sesji, w pierwszym możliwym terminie po dokonaniu w BOK eTravel SA potwierdzenia prawidłowości ceny i rezerwacji.
2.2.3.    Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres bilety@etravel.pl lub faxem pod numer: +48 22 567 31 01, z uwidocznionym numerem rezerwacji oraz nazwiskiem pasażera (-ów). W przypadku biletów z zastosowaniem zniżki na kartę ISIC lub Euro2.3.    Gotówka
2.3.1.    Bilet lotniczy może zostać opłacony gotówką w biurze bilety-online.com (Biuro Comfortum) w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 82 w godzinach pracy biura: 09.00-17.00 w dni powszednie. Po wpłacie gotówką ceny biletu nastąpi wykup i odbiór biletu.

UWAGA! W przypadku tanich linii lotniczych możliwa jest jedynie płatność kartą kredytową. Rezerwacja oraz autoryzacja karty kredytowej następują w czasie rzeczywistym. Z Państwa karty kredytowej zostanie pobrana kwota należna za bilet lotniczy oraz opłata transakcyjna pobierana przez Bilety-online.com.
W przypadku pomyślnej autoryzacji karty kredytowej na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje natychmiast "Potwierdzenie rezerwacji", będące jednocześnie elektronicznym biletem lotniczym oraz ostatecznym potwierdzeniem zawarcia skutecznej umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a tanią linią lotniczą.


§7. FORMY ODBIORU I DOSTARCZENIA BILETU

 

 1. Zakupiony bilet lotniczy dostarczany jest do Klienta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym
 2. Użytkownik może odebrać bilet osobiście w biurze bilety-online.com  w godzinach pracy biura.


§8. ANULOWANE REZERWACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego wykupem.
 2. Anulowanie rezerwacji przed wykupieniem biletu jest dopuszczalne poprzez wysłanie e-maila ze zleceniem anulacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres bilety@etravel.pl albo telefonicznie pod numerem 0 801 08 08 06/0 22 567 31 90. Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w przewidziany powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji.
 3. Anulowanie rezerwacji po zakupieniu biletu jest zabronione. Takie działanie wiąże się z uruchomieniem procedury dokonania zwrotu biletu i obciążenia pasażera kwotą określoną w warunkach danej taryfy. Bilety-online.com oraz BOK eTravel SA nie ponoszą odpowiedzialności za nie wpuszczenie przez linię lotniczą pasażera do samolotu, którego rezerwacja została anulowana przez Użytkownika. W przypadku zamiaru anulowania zakupionego biletu należy skontaktować się z przedstawicielem BOK eTravel SA w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze anulowania i zwrotu biletu.


§9. ANULOWANE REZERWACJI Z WINY LINII LOTNICZEJ

 

 1. Bilety-onlline.com oraz BOK eTravel SA nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w statusie rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze, w rezerwacjach dokonanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rezerwacji www.bilety-online.com
 2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, przesyłane będą przez BOK eTravel SA pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej Użytkownika lub zgłaszane telefonicznie.

 

§10. ZWROT BILETU LOTNICZEGO

 

 1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego za pośrednictwem serwisu www.bilety-online.com, pod warunkiem, że zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zamiar dokonania zwrotu zakupionego biletu należy zgłosić przedstawicielowi bilety-online.com lub BOK eTravel SA w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu.
 2. Warunki zwrotu biletu określają linie lotnicze.
 3. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu.
 4. Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży. Oznacza to, iż rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.
 5. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Użytkownika w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy.
 6. Zwrot biletu lotniczego podlega opłacie transakcyjnej w wysokości: 50 PLN za bilet lotniczy krajowy, 95 PLN za bilet lotniczy międzynarodowy.
 7. Ze względu na odrębne warunki funkcjonowania tanich linii lotniczych, powyższe procedury nie znajdują zastosowania. Możliwość ewentualnego zwrotu całości lub części poniesionych kosztów Użytkownik winien konsultować bezpośrednio z przewoźnikiem będącym wystawcą biletu.


§11. ZMIANA REZERWACJI ZAKUPIONEGO BILETU

 

 1. Użytkownik ma prawo dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.) na warunkach określonych przez taryfę.
 2. Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze.
 3. Zmiana biletu lotniczego podlega opłacie transakcyjnej w wysokości: 50 PLN za bilet lotniczy krajowy, 95 PLN za bilet lotniczy międzynarodowy.


§12. WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Najpóźniej w chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego Użytkownik (pasażer) powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty wymagane do dokonania rezerwacji, w szczególności: paszport, dowód osobisty, wizy, ważną legitymację "EURO<26" lub "ISIC" (International Student Identity Card).


§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest COMFORTUM Paweł Polka z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 82, 90-102.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych w celu wykonania obowiązków wynikających z zawarcia umowy zakupu biletu lotniczego.
 3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych".
 4. Udostępnienie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 5. BILETY-ONLINE.COM pragnie dołożyć wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników. W związku z tym zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez eTravel SA.


§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez serwis BILETY-ONLINE.COM  Rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby eTravel SA
 3. BILETY-ONLINE.COM oraz eTravel SA nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od BILETY-ONLINE.COM oraz eTravel SA, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.


§15. Zgoda Użytkownika

 

 1. Oświadczam, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla mnie jasne i zrozumiałe. Akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

comfortum
Administrator Systemu BILETY-ONLINE.COM:
COMFORTUM Paweł Polka
Ul. Piotrkowska 82
90-102, Łódź
Tel.: +48 42 630 60 61
Kom.: +48 512 233 070
E-mail: bilety@bilety-online.com